Šifranti za uporabo programa plače.

2.5. Izpis kreditov, prilog, opomb,... 3.1. Kreditorji