Pri pregledu honorarja program izpiše seznam vnesenih novih obračunov. V seznamu so obračuni ločeni po vrstah honorarjev. Ta seznam lahko pregledamo na zaslonu, izpišemo na tiskalnik ali izvozimo v PDF datoteko. Izpisi se nahajajo v naslednjih menijih:

  • 1.3.1. Seznam honorarjev
  • 1.3.2. Seznam honorarjev po stroškovnih mestih
  • 1.3.3. Izplačilna lista
  • 1.3.4. Izplačilna lista po stroškovnih mestih
1.2. Priprava obračunov 1.4. Seznam delavcev, pogodb