Kot vas opozarjamo že v samem meniju (slika spodaj), je funkcija, ki jo meni omogoča nepovratna, zato si je pred izvedbo te operacije obvezno potrebno narediti arhiv v meniju 8.A.  Operacija naj bi se izvajala samo v dogovoru z Vasco podporo, zato se pred izvedbo le te obrnite na podporo.

vrtec_55c_kreiranje-odlocb

5.5.8 Obnovitev procedur in triggerjev 5.5.D Število aktivnih otrok na dan