Podšifranti

V podšifrantih se nahajajo ostali šifranti, ki jih lahko vnesemo za delo s prejetimi dokumenti.

Vrste plačil

Šifrant vrste plačil ima prednastavljene tri vrste 1-Banka, 2-Kompenzacija in 3-Temeljnica. Dodate lahko tudi novo vrsto plačil, npr. Kartice.

Na vnosu vrste plačila lahko določite s parametrom Pri prenosu v GK poknjižim plačil in Konto, da se pri uporabi parametra Plačano v celoti pri vnosu prejetega dokumenta pri prenosu v GKW poknjiži tudi plačilo in prestavi obveznost na izdajatelja plačilne kartice.

vrste_placil_vnos

 

Likvidacijske skupine

Preko gumba Dodaj dodamo novo likvidacijsko skupino. Na likvidacijski skupini so vnaprej določeni likvidatorji in vrstni red, za hitrejši vnos oziroma določanje likvidatorjev na prejetem dokumentu.

posnetek-zaslona-2024-03-11-101714

Naziv: določite naziv likvidacijske skupine.

Dodaj likvidatorja: na skupino vnesti vnaprej določene likvidatorje in vrstni red. Lahko gre za večnivojsko likvidacijo, hkrati pa je lahko več vzporednih likvidatorjev na posameznem nivoju.

Dodaj partnerja: Likvidacijsko skupino lahko vežete tudi na enega ali več partnerjev. To pomeni, da bo ob izbiri partnerja na vnosu fakture, program že sam izbral likvidacijsko skupino, ki je določena za tega partnerja.

 

 

 

Šifranti ePn - Potni nalogi