Postopek obračuna plače je opisan po vrstnem redu, ki je najbolj običajen. Pri izpisovanju se izpisi, ki jih ne potrebujemo izpustijo. Po vrsti si sledijo naslednji najbolj pogosti meniji pri obračunu plače:

1.3. Obračunavanje – nastavitev podatkov za obračun plače

1.2. Vnos obračunskih listov

1.3. Obračunavanje – F9 Obračunavanje

1.4.1. Izpis obračunskih listov

1.5.2. Izpis kumulative, FURS in Ajpes obrazcev ter priprava XML datotek za uvoz na eDavke in Ajpes.

1.5.9.2. Obrazec eVem-Ndm za refundacijo

1.6.1. Priprava ISO-Sepa datoteke za banko

1.7.4. Prenos temeljnice v glavno knjigo

1.8. Zaključek in shranitev plač.

Nastavitev novega podjetja 1.3. Obračunavanje (priprava)