Vsak zaposlen je razporejen na določeno delovno mesto (DM). Nastavitev delovnega mesta se uporablja za različne namene, (za dodatne pogoje za izračun dopusta, za izpis zdravniških napotnic, za omejitev maksimalne količine dopusta,…). Če so delovna mesta že vnesena tudi v programu plače se prikažejo tudi v Kadrovski evidenci. Na delovnem mestu določimo:

Zavihek Osnovni podatki

 • Naziv delovnega mesta
 • Šifro DM za SJPS, če vnesemo šifro SPJS s tipko Poišči poišče delovno mesto v sistemu javnega sektorja
 • Vodja delovnega mesta
 • Dopust glede na pogoje ali zahtevnost delovnega mesta (se uporablja za izračun letnega dopusta)
 • Delavnik (ur/teden)
 • Formulo za izračun letnega dopusta (v kolikor se izračunava letni dopust po delovnih mestih)
 • Zahtevano stopnjo izobrazbe (ta podatek lahko služi tudi pri izračunu letnega dopusta)
 • Max dni dopusta (določite maksimalnega števila dni dopusta za delovno mesto
 • Obvezna poraba dopusta v tekočem letu za delovno mesto
 • Ponovni zdravniški pregled čez (vnos v letih), če vnesemo npr. 5 let v delovno mesto ko bomo vnesli zdravniški pregled na delavca se bo datum za naslednji pregled avtomatsko vpisal čez 5 let.
 • Opis delovnega mesta
 • Predvideno število delavcev za to delovno mesto
 • Prikaz št. zaposlenih na določenem delovnem mestu
 • Datum ukinitve delovnega mesta
 • Obdobje napredovanja v mesecih

ke_delovno_mesto_2020

Zavihek Dodatni opisi se uporabljajo za avtomatsko izpolnitev zdravniških napotnic. Vnesejo se opisi delovnega mesta za namen zdravniških napotnic.

Pooblastila K.1.3. do K.1.A. Razni šifranti