Vsak zaposlen je razporejen na določeno delovno mesto (DM). Če so delovna mesta že vnesena tudi v programu plače se prikažejo tudi v Kadrovski evidenci. Na delovnem mestu določimo:

Zavihek Osnovni podatki

 • Naziv delovnega mesta
 • Šifro DM za SJPS, če vnesemo šifro SPJS s tipko Poišči poišče delovno mesto v sistemu javnega sektorja
 • Vodja delovnega mesta
 • Dopust glede na pogoje ali zahtevnost delovnega mesta (se uporablja za izračun letnega dopusta)
 • Delavnik (ur/teden)
 • Formulo za izračun letnega dopusta (v kolikor se izračunava letni dopust po delovnih mestih)
 • Zahtevano stopnjo izobrazbe (ta podatek lahko služi tudi pri izračunu letnega dopusta)
 • Max dni dopusta (določite maksimalnega števila dni dopusta za delovno mesto
 • Obvezna poraba dopusta v tekočem letu za delovno mesto
 • Opis delovnega mesta
 • Predvideno število delavcev za to delovno mesto
 • Prikaz št. zaposlenih na določenem delovnem mestu
 • Datum ukinitve delovnega mesta
 • Obdobje napredovanja v mesecih

ke_delovno_mesto

Zavihek Dodatni opisi se uporabljajo za avtomatsko izpolnitev zdravniških napotnic. Vnesejo se opisi delovnega mesta za namen zdravniških napotnic.

Pooblastila K.1.3. do K.1.B. Razni šifranti