Seznam tipov obračuna v programu je že predhodno nastavljen, vendar je pred pričetkom dela nekatere nastavitve (npr. vnos stroškovnih mest) potrebno dopolniti ter prilagoditi zahtevam. Nov tip obračuna lahko dodate tudi preko čarodeja v meniju 5.C.1.

Vnos tipa obračuna se vnaša na zavihkih (Podatki obračuna, Podatki za vnos, Dodatki in Odtegljaji, Dohodnina in Prispevki).

Na zavihku 1. Podatki Obračuna določimo naziv obračuna, olajšave, normirane odhodke, dohodnino, za katero vrsto REK obrazca gre, vrsto dohodka za dohodnino in vrsto REK obrazca.

avhw_3b_1

V polju Vrsta REK obrazca in Vrsta izplačila REK izberemo kateri REK obrazec in vrsto REK obrazca.

V polje Šifra vrsta dohodka vnesemo šifro za dohodnino.

Na zavihku 2. Podatki za vnos nastavimo podatke, ki jih želimo vnesti pri posameznih obračunih (stroškovno mesto, projekt, povračila, odtegljaji…).

avhw_3b_2

Če izpolnimo tudi polje Ime za namen nakazila npr. Namen, potem program, na vnosu tega tipa obračuna, ponudi tudi polje za Namen.

Na zavihku 3. Dodatki, Odtegljaji nastavimo število neto dodatkov in odtegljajev. Pri dodatkih tudi določimo strošek do uredbe (samo pri obračunu  15. Nagrada vajencem) in pri odtegljajih naloge za nakazilo.

avhw_3b_3

Na zavihku 4. Nalogi nastavimo račun za nakazilo dohodnine, pri privzetih obračunih so računi FURS-a že nastavljeni.

avhw_3b_4

Na zavihku 5. Prispevki se vnesejo prispevki, ki se obračunajo pri posameznem obračunu. Za določene vrste obračunov je potrebno odvajati tudi prispevke. Za tiste vrste honorarjev je prispevke potrebno vnesti v program, ker jih v nasprotnem primeru ne bo obračunal. Pri obračunu bo program za prispevke naredil in izpisal tudi plačilne naloge. Pri vnosu prispevka moramo vnesti sledeče podatke:

  • Naziv prispevka: Vnesemo besedilo npr. Prispevek za PIZ
  • Tip vnosa prispevka: Izbiramo med Vnos v procentih ali Vnos v znesku.
  • Stopnja prispevka: Vnesemo stopnjo prispevka v procentih ali znesek EUR.
  • Posebni prispevek, se obkljuka če gre za posebni prispevek, v tem primeru, naredi tudi posebej obrazec pri izpisih
  • Država financira: Vnesemo procent, ki ga financira država. Ta nastavitev velja samo za obračun 15. Nagrada vajencem in sicer za vajence od 2. letnika dalje.
  • Vrsta prispevka: Izbiramo med 4 možnostmi (za PIZ, za zdravstvo…).
  • Prispevek v breme delavca, če ni označeno gre v breme podjetja
  • Naziv, naslov, pošta, sedež in TRR prejemnika
  • Sklic na številko: Vnašamo sklic na št. odobritve v eno polje dolžine 2 in eno 25 znakov. Lahko tudi uporabite znak #, pri izdelavi nalogov, bo zamenjal znak z davčno številko podjetja
  • Koda namena: Vnesemo kodo namena plačila iz šifranta.

avhw_3b_5

3.5. Stroškovna mesta 4. Obrazci