Izpis računov OD-OD po več kriterijih z možnostjo različnih urejenosti izpisa ter izbire oblike izpisa.

faw_235_ser_izpis_rac

 

Na gumbu Nastavitve se nahajajo možnosti nastavitve urejenosti pri tiskanju računov.

faw_235_ser_izpis_rac_nastavitve

 

2.3.2-4 Popravljanje, Brisanje, Pregled 2.3.6. Kopiranje računov