Tudi ta šifrant je skupen s šifrantom obresti v delu programa, ki je namenjen šolam.

V šifrant se vnese lestvica zamudnih obresti, ki jih program uporabi ob obračunu zamudnih obresti za zamujena plačila in neporavnane terjatve. Z gumbom “F2 Novi vnos” vnesemo novo lestvico obresti. Nato nov vnos lestvice shranimo z F9. Ko je lestvica shranjena (v našem primeru na sliki spodaj “ZAMUDNE OBRESTI” se nanjo postavimo in z gumbom vrtec_51d_stroskovna_mesta_slika2 odpremo okno kot ga vidite na sliki.

V kolikor izberete pod “Lestvica” “1 – ZOM, vir: Banka Slovenije” in Kaj naredim “1 – Dod. nove in obnov. obstoječe” bo ob potrditvi z F9 program prenesel uradno objavljeno lestvico zamudnih obresti iz interneta.

vrtec_51e_obresti_slika1

5.1.D Stroškovna mesta (enote) 5.1.F Lestvica MŠŠ