Priprava datoteke ali izpis nalogov iz shranjenih (ažuriranih) plač, na podlagi datuma shranitve.

4.D.8. Datoteke PDPZ, KDPZ, ODPZ 4.D.A. Poročilo o osebnem dohodku