Priprava datoteke ali izpis nalogov je identičen meniju 1.6.1. s tem, da se pred prikazom nalogov odpre okno za vpis datuma shranjene plače in po potrditvi dobimo na ekran seznam nalogov.

4.D.8. Datoteke PDPZ, KDPZ, ODPZ 4.D.A. Poročilo o osebnem dohodku