V tem meniju se izpisujejo vsi otroci, ki imajo odprte račune glede na kriterije, ki jih vnesete. Možni kriteriji so “Skupina od..do”, če želimo izpisati samo za določene zaporedne skupine, “Rok plačila od do”, kjer lahko omejimo izpis za račune po določenem datumu valute, “Datum plačila do”, ter “Stanje na dan”. Vnesti moramo vsaj enega od datumskih kriterijev, je pa tako, da v primeru, da boste vnesli datum v polje “Stanje na dan”, bo vse ostale datumske kriterije ignoriral.

Pri nastavitvi “Zapadlo dni” se lahko odločite za vse zapadle račune, ali za račune, ki so zapadli več kot 30,60,90 dni, si nastavite še ostale kriterije, ki jih vidite tudi spodaj na sliki in pripravite izpis.

vasco_5391_izpis-dolznikov

5.3.9 Izpis dolžnikov 5.3.9.2 Izpis dolžnikov po storitvah