Opravila evi_partnerji_gumb_opravila

Služijo kot opomnik za delo, ki ga moramo opraviti za stranko. Dodate lahko enkratno opravilo, tedensko opravilo ali mesečno opravilo. Enkratno opravilo bo po opravljenem delu izginilo iz seznama opravil, medtem ko pri tedenskem ali mesečnem opravilu nastavite obdobje v katerem se bo opravilo izvajalo.

evi_partnerji_opravila

Opravila lahko na partnerja prenesete tudi iz paketa opravil. Več o nastavljanju paketov pa najdete v navodilih za Pakete.

Pri dodajanju novega opravila najprej določite artikel. Artikel je storitev, ki jo morate za partnerja opraviti in na katero vas bo program preko opravil opozarjal. Vnese se skrbnika, ki je zadolžen za opravljanje tega opravila, opombo, ki se izpiše na seznamu opravil, obdobje v katerem se opravilo izvaja ter frekvenco ponavljanja. Lahko izberete le posamezne mesece, oziroma izberete, da se opravilo ponavlja vsak mesec. V polju Dan zapadlosti v mesecu določite še dan, do katerega mora biti opravilo narejeno.

evi_partnerji_opravila_vnos

V kolikor na partnerju zamenjate skrbnika partnerja, lahko s klikom na gumb Osveži skrbnika na vseh vnesenih opravilih zamenjate skrbnika z obstoječim.

Mesečni artikli Obračun knjižb