Račun nam omogoča, da v aplikaciji izdamo storitveni račun, naredimo avansi račun ali dobropis. Račun ne odknjiži zaloge, tudi če na račun vnesemo postavke iz šifranta (ki imajo kartico artikla) bo zaloga po shranitvi računa ostala enaka.

efa_racun

Priprava računov iz dobavnic Vnos