Prenos je namenjen izključno za Osnovno šolo Preddvor.

4.2 Prenos podatkov iz drugih programov 4.2.2. OŠ Trnovo