Interni prenos nam omogoča, da razknjižimo zalogo iz skladišča. So orodje za delo in usklajevanje zalog.

Razknjiženje je možno za odpise materiala pri proizvodnji, prenose v oddaljeno maloprodajo, razknjiženje kala, ter druge zakonsko možne razknjižbe.

efa_interni_prenosi

Brisanje predračunov Vnos