Na podlagi vseh prevzemov lahko izdelate Poročilo nabave živil za Ministrstvo za kmetijstvo. To naredite v meniju »3.K Poročilo nabave živil za Ministrstvo za kmetijstvo«. Poročilo bo zajelo vsa prejeta živila v kilogramih in deležih, dodani pa so tudi podatki o teži in deležih na podlagi vrste živil (Konvencionalna živila, Ekološka živila, Živila iz sheme kakovosti), ter teža in deleži za kategorijo Živila iz lokalne ponudbe.

Pred izdelavo poročila lahko poljubno omejite izpis glede na obdobje prevzemov, izpišete pa lahko tudi posamezne skupine materiala in izbirate ali želite prikazati vse vrste živil, ali zgolj posamične kategorije. Nastavite lahko tudi možnost kam želite izpisati poročilo, lahko ga npr. natisnete, izvozite v Excel, ali pošljete po elektronski pošti.

mkw-preh5

Izdelano poročilo

mkw-preh6

Vnos prevzemnic Knjiga prejetih faktur (KPFW)