Tu najdemo 2 različna izpisa, ki se razlikujete v tem, da prvi izpiše seštete podatke celega naročila, drugi pa posamezne artikle posameznega naročila kupca.

 

2.7.6.1. Stanje naročil

Znotraj od-do omejitev, ki jih izberemo, program izpiše seznam naročil kupcev s seštetimi količinami, ki so bile naročene in seštetimi količinami, ki so bile izdobavljene.

faw_2761_stanje_narocil_nar_kup

 

2.7.6.2. Stanje naročil po artiklih

Izpis nam vrne stanje naročil posameznih artiklov na posameznih naročilih.

Na prvem zavihku lahko omejimo iskana območja z več od-do filtri.

faw_2762_stanje_narocil_art_nar_kup

 

Na zavihku 2. Stolpci lahko označim stolpce, za katere želimo, da se izpišejo.

faw_2762_stanje_narocil_art_nar_kup2

 

 

 

 

 

 

 

2.7.5. Kartica naročil 2.7.7.1. Skupni pregled po artiklih