Pred vnosom prevzemnice je priporočljivo da so šifranti artiklov in partnerjev že vneseni, lahko pa jih vnašate sproti. Za vnos šifranta si poglejte navodila pod zaporedno št: 4. S prevzemnico knjižite v program zalogo. V navodilih je opisana večina postavk, ki se jih da nastaviti, vendar se ponavadi potrebuje le nekaj izmed teh. Prevzemnico lahko uporabimo za vnos dobaviteljevih dobavnic, internih prevzemov (proizvodnja), prevzemov na konsignacijo (glej navodila za prejeto konsignacijo), zamenjave šifer zaradi napak pri zalogi (en artikel količina v plus, drugi v minus).

Fakturiranje (Faw) 1.1. Vnos