Družinske člane vnesemo v primeru, da uveljavljamo olajšave pri plači. Poleg matičnih podatkov o članu je potrebno vnesti tudi oznako za vzdrževanega člana A1, A2,… Družinski člani so povezani tudi z modulom Kadrovska evidenca, kjer pa morajo biti vneseni vsi otroci z datumi rojstev za izračun obvestil o letnem dopustu.

place_21_11

Delež MD (M4) Boniteta-Avto