Potne naloge lahko izplačujemo kot samostojno izplačilo v programu ePN, lahko pa jih prenesemo v program PLAČE in jih izplačamo skupaj z izplačilom plače. V tem primeru moramo imeti urejeno povezavo s programom PLAČE. Iz programa plač lahko prenesemo šifrant delavcev, v program plače pa podatke za izplačilo nalogov. Privzete vrste plačila (VP) za prenos posameznih stroškov so v programu že nastavljene.

Označi nalog, da ni prenešen v GK Nastavitve podjetja