Ko je amortizacija obračunana za celo leto in davčni obračun načeloma pripravljen, se obračunana AM prenese na kartice OS.

3.5. Izpis amortizacije po mesecih 3.9. Drobni inventar