V tem meniju se pripravljajo letna, pa tudi zaključna poročila za FURS in AJPES. Program Napoved je zasnovan tako, da lahko v isti bazi pripravimo poročila za več zavezancev (s.p, podjetij, društev), s čemer si olajšamo urejanje formul v posameznih poročilih.

napoved_1

Napoved 1.1 Napoved za samostojne podjetnike