Tu se nahajajo prednastavljene nastavitve, za dohodke oz. povračila stroškov, ki jih želimo pri plači nakazati ločeno od plače. Npr. želimo, da se nalog za neto dodatke pri plači (prehrano, prevoz…) naredi ločeno od naloga za izplačilo plače. Nastavimo Skupaj dodatki in formulo N400 (v šifrantu VPjev preverimo šifro VP, N pred tem pomeni neto podatek). Če to nastavitev pobrišemo, se bodo dodatki nakazali skupaj s plačo na enem nalogu.

place_5a_2023

5.5. Razni parametri, parametri dohodnine 5.B.1. Nalogi za odtegljaje