Sporne postavke označimo na pregledu kontne kartice, v meniju 3.1.1., na postavki dokumenta s tipko Datum DDV, Sporna post. tako da vnesemo Postavka sporna od-do datuma. Pregled označenih spornih dokumentov naredimo v tem meniju, kjer moramo vnesti vsaj konto, lahko pa tudi ostale kriterije.

GKW_meni33E

3.3.D. Pregled plačil 3.3.F. Pregled evidenčnih knjižb