Pred uvozom je obvezen arhiv podatkov, zaželeno je, da se najprej posvetujemo s svetovalci Vasco d.o.o.

Šifrant Delavcev lahko polnimo z ročnim vnosom vsakega delavca, s prenosom iz programa PLACE ali z uvozom iz Excel datoteke.

V primeru, da imamo delavce v Excel datoteki, v polje »Datoteka« izberemo mesto datoteke na računalniku in v nadaljevanju vnesemo oznako stolpca pri določenemu podatku (recimo C v vrstici »SIFRA«, če imamo v Excelu v stolpcu C šifro delavca)

6423_1

Ker je nabor polj, za uvoz podatkov delavca, precej omejen, po uvozu podatke ročno uredimo na posameznem delavcu v šifrantu delavcev.

6.4.2.2 Uvoz stroškovnih mest 6.5 Razno