4.4.1. Komercialisti

Komercialisti nam služijo kot osnova za izpis prodaje po komercialistih, skrbništvo strank, poročanja na FURS. Vpisujemo lahko osebne in kontaktne osebe, naj opozorimo samo na vnos davčne številke komercialista, ki mora biti vpisana v primeru prodajalca na davčnih blagajnah.

 

4.4.2 Tipi komercialistov

Komercialiste lahko delimo na več tipov za namena analiz, izpisov, …

4.3.2-D Pomožni šifranti partnerjevi in izpisi 4.5. Skladišča