Obračun tečajnih razlik za nesaldakontne konte naredi preračun stanja do določenega obdobja. Običajno naredimo obračun pred zaključkom leta. Obračun naredi knjižbe v meniju 1.1. Knjiženje.

2.5.1. Saldakontni konti 2.6. Obračun stotinskih izravnav