Program SOLAW-VRTEC – Program Vrtec uporabljamo za obračun oskrbnin v vrtcih vključno z obračunom dodatnih aktivnosti. Program je prilagojen tako javnim kot zasebnim vrtcem. V programu najdete tudi vse evidence potrebne za financerje in regresorje (MŠŠ). Prav tako tu spremljate plačila, te avtomatsko uvažate iz bančnih aplikacij. Obračunate lahko zamudne obresti, pripravite opomine in druge izpise odprtih terjatev.

Račune za starše lahko pošljete staršu na mail, možnost je izdelave eračuna. Omogočena je priprava trajnikov. Računi za starše vsebujejo vse podatke, ki so pomembni za sam izračun računa. Na računih je izpis odprtih postavk. Dolg se prišteje k tekoči položnici.

Obvezne nastavitve pred začetkom dela

Pred pričetkom dela je potrebno v meniju 5.6.1.1 Parametri programa, na prvem zavihku, vnesti osnovne podatke o podjetju (naziv, naslov, davčna številka, TRR,…)

Uporaba posebnih tipk

Skozi program nas vodijo naslednje posebne tipke:

 • F1 – pokaži seznam določenega šifranta na zaslon / išči po nazivu
 • F2 – vnesi novo šifro
 • F3 – Išči po šifri
 • F5 – tiskaj šifrant, dokument
 • F7 – briši šifro
 • F9 – potrditev pravilnosti
 • F12 – odpre zadnji odprti meni
 • ESC – izhod ali potrditev nepravilnosti
 • ENTER – popravljanje ali nadaljevanje
 • Funkcijske tipke – do posameznega menija lahko pridemo tako da z miško kliknemo nanj, ker pa je delo z miško včasih zamudno, lahko do menija pridemo tudi tako, da pritisnemo tipko ALT na tipkovnici in številko pred menijem. Enako velja tudi za funkcijske tipke. Držimo tipko ALT in pritisnemo črko, ki je podčrtana.
 • Vnos datumov – Če želimo vnesti današnji datum, lahko pritisnemo znak + ali znak – (na numeričnem delu tipkovnice takoj nad tipko ENTER), z nadaljnjim pritiskanjem teh dveh tipk pa se lahko premikamo po dnevih naprej in nazaj. Datum lahko vnašamo v več oblikah: če želimo npr. vnesti datum 1.5.2016 lahko vtipkamo 01052016 ali 01,05,2016 ali 01.05.2016 ali pa samo 0105. Če vnesemo npr. samo 1, bo program vzel tekoči mesec in tekoče leto (prvega v tekočem mesecu in tekočem letu).

Tipke so običajno povezane z gumbi, tako da lahko opcije sprožimo tudi tako, da z miško kliknemo na gumb. Na gumbu  piše, kaj se zgodi če ga pritisnemo, če je opis predolg je lahko okrajšan, celoten opis operacije pa se kot namig izpiše na ekranu, če kurzor z miško postavimo na gumb.

Zaradi obsežnosti programa, lažjega razumevanja navodil ter programa so navodila sestavljena po menijih, tako kot so prikazani meniji v programu. Nekaterih razlag parametrov v meniju 6.1. v navodilih namenoma ni, ker se z vklopom določenih parametrov podatki lahko nepopravljivo spremenijo. Za nastavitve v parametrih se posvetujte s serviserji podjetja Vasco d.o.o..

6.5.F Servisni programi 5.1 Šifranti