V tem meniju vnašamo in pregledujemo OS, obračunavamo amortizacijo, izvajamo odpise OS in vse akcije podkrepimo z izpisi.

2. Izpisi 3.1. Vnos in popravljanje OS