V primeru, da smo se med vnašanjem plačil zmotili in spremembe tudi shranili, lahko podatke popravimo in ponovno pripravimo datoteko za banko v meniju 6.1.5. – Popravljanje plačil. Program nas bo enako vprašal po podatkih za filter plačil in nam jih nato prikazal v razpredelnici, kjer lahko popravimo napake, nato spodaj ponovno pripravimo datoteko za banko in shranimo spremembe.

6.1.4 Vnos plačil 6.1.6 Vnos plačil akontacij