Izpis plačil za določeno obdobje, obvezen je vnos polj od..do datuma plačila in konti.

GKW_meni33D

3.3.B. Pregled terjatev in obveznosti 3.3.E. Pregled spornih postavk