Obračun knjižb evi_partnerji_gumb_knjizbe

Nastavitve za obračun knjižb najdete pod zadnjim gumbom na seznamu partnerjev. Tu nastavite način, na katerega program šteje oziroma obračuna knjižbe. Pogoj je, da imate na partnerju vpisano Firmo.

Obračun nastavite preko gumba Dodaj. Vnesete šifro artikla, na katerega se bodo obračunale knjižbe (npr. Knjiženje prejetih računov). Vpišete obdobje v katerem bo program štel knjižbe.

evi_partner_knjizba

Za tip obračuna je možno nastaviti več različnih načinov obračunavanja:

  • Štetje knjižb (vključno z avtomatsko prenesenimi) – za vpisane Simbole, program prešteje vse knjižbe v bazi, ročno poknjižene ter knjižbe prenesene iz drugih programov.
  • Štetje knjižb (brez avtomatsko prenesenih) – za vpisane Simbole, program prešteje vse knjižbe v bazi, ki so ročno poknjižene.
  • Vpisi v davčno knjigo – program prešteje vse knjižbe, ki imajo hkrati tudi vpis v davčno knjigo.
  • Vpisi v davčno knjigo, samo knjiga izdanih faktur – program prešteje vse knjižbe, ki imajo hkrati tudi vpis v knjigo izdanih računov.
  • Vpisi v davčno knjigo, samo knjiga prejetih faktur – program prešteje vse knjižbe, ki imajo hkrati tudi vpis v knjigo prejetih računov.
  • Vpisi v davčno knjigo brez avtomatsko prenesenih – program prešteje vse ročno poknjižene knjižbe, ki imajo hkrati tudi vpis v davčno knjigo.

 

Opravila Tipi pogodb