Ta meni omogoča da naenkrat izstavimo fakture (račun brez dobavnice) določenim partnerjem. Imamo nekaj možnosti:

NAČIN 1:

V šifrantu partnerjev na kupcu označimo Tip mesečnega fakturiranja, znesek, lahko pa si postavimo tudi časovno omejitev

faw_63_mesec_partner1

 

V meniju 6.3.2 nastavimo besedilo in ostale podatke, ki so potrebni za račun

faw_63_mesecni_artikel_nast1

 

Račun si lahko ogledamo ali popravimo v meniju 2.3.2.

faw_63_mesecni_artikel_izpis1

 

NAČIN 2:

V šifrantu partnerjev na gumbu –mesečni artikli določimo artikle, ki se bodo fakturirali mesečno (velja tudi šifra – “minus”), partnerju tudi določimo tip mesečnega fakturiranja (v podatkih partnerja).

faw_431_mesec_artikli

 

Nato v meniju 6.3.2. lahko izstavimo račune:

v tem primeru hočemo, da nam obračuna mesečni artikel, zato smo poleg obveznih sestavin računa dodali kljukico pri mesečnih artiklih.

faw_63_mesecni_artikel_nast

 

Na zavihku Dodatno smo za boljšo preglednost dodali besedilo.

faw_63_mesecni_artikel_nast_dod

Tako smo dobili račune z naslednjo postavko, ki jih lahko v meniju 2.3.2 popravljamo in pregledujemo.

faw_63_mesecni_artikel_izpis

 

Kot dodatno možnost naj omenimo tudi kopiranje računov v meniju 2.3.6.

 

6.3.1. Pregled kupcev za mesečno fakturiranje

6.3.3. Kreiranje praznih računov

Če vnesemo Besedilo računa, se zapiše med postavke (vsako besedilo v svojo postavko). Te račune potem uredimo v meniju 2.3.2.

faw_633_prazni_rac

 

6.3.4. Kreiranje predračunov iz mesečnih artiklov

Če smo delali po načinu 2, lahko tem kupcem izstavimo predračune.

 

 

 

 

6.2. Zapisnik o spremembi cen 6.4. Inventura