Podmeni Vnos poskrbi, da v eFA vnesete račun, avansni račun, dobropis ali zahtevek. Znotraj podmenija obstajajo sledeči zavihki:

Zavihek Račun:

efa_racun_vnos_racun

 • Številka: sestavljena je iz zaporedne številke ter pike in letnice ki sta obvezen podatek.
 • Kupec: obvezen podatek (izberemo iz šifranta in potrdimo, za lažje delo lahko za skok v šifrant kliknemo tipko F1).
 • Prodajalna: če ima naš kupec več prodajaln, potem jo lahko izberemo iz šifranta in se bo namesto naziva in naslova kupca izpisal naziv.
 • Tip računa:
  • 2 – Račun brez dobavnice, če delamo navaden račun,
  • 4 – Račun za avans,
  • 5 – Dobropis (finančni). V tem primeru je potrebno še vnesti na kateri račun se nanaša,
  • 11 – Zahtevek
 • Opis: Naziv dokumenta, ki se prikaže na izpisu.
 • Tip prometa (Izberite ustrezen tip prometa –  pomembno za knjigo izdanih računov za DDV):
  • 0 – obdavčen promet –Vsi artikli vsebujejo DDV
  • 1 – oproščen pro.: brez pravice do odbitka DDV – Artikli so lahko z davkom ali brez
  • 2 – oproščen pro.: izvoz in dobave s pravico do odbitka DDV
  • 3 – neobdavčen promet s pravico do odbitka DDV
  • 4 – oproščen pro.: dobave blage v EUR
  • 5 – druga dobava blaga znotraj skupnosti (veljavna do 31.12.2007)
  • 6 – oproščen pro.: tristranska dobava v EU
  • 7 – oproščen pro.: prodaja blaga na daljavo v EU
  • 8 – oproščen pro.:montaža in inst. blaga v EU
  • 9 – neobdavčeno – Ne gre v DDV-O
  • A – oproščen promet: dobava storitev v EU
  • B – dobave blaga in storitev iz 76.a člena
  • C – oproščen pro.: dobave blaga v EU po car.post. 42 in 63
  • D – oproščen pro.: dobava blaga po skladiščenju na odpoklic v EU
 • Datuma računa: v primeru, da nimamo vklopljeno davčno potrjevanje, je datum nastavljiv.
 • Rok plačila: vnesemo število dni za plačilo.
 • Valuta: če vnesemo rok plačila, se datum avtomatsko izračuna. V primeru, da vnesemo datum se bo rok plačila avtomatsko izračunal.
 • Datum poš. / opr. stor. od: vnesemo datum od (obvezen) – do. Z gumbom F3 Dat. rač. s v polje od vpiše datum računa.
 • Številka naročila.
 • Dat. nar.: Datum naročila.
 • Rabat: procent rabata za celo dobavnico. S tipko F1 kopiramo rabat na postavke dokumenta.
 • Več besedil za izpis na računu: besedila se nahajajo v šifrantu besedil kjer jih lahko urejamo, izpišejo pa se pod postavkami in seštevkom dokumenta.
 • Komercialist: vnesem šifro komercialista, lahko pa nastavimo, da se komercialist avtomatsko izpolni glede na prijavne podatke v eVasco.
 • Stroškovno mesto: uporablja se na izpisih, prenosu v glavno knjigo.
 • Način plačila: izberemo način plačila iz šifranta.
 • Valuta: to polje se pojavi ob vklopu parametra devizni računi in vam omogoča, da izdate račun tudi v drugi valuti (ki ni evro).
 • Tečaj: to polje se pojavi ob vklopu parametra devizni računi in se samodejno zapolni s tečajem, ki je izbran. Tečaj se avtomatsko prenese iz www.bsi.si na izbrani datum računa.

Zavihek Avansi, Dobropisi, Predračuni – račun:

efa_racun_vnos_racuna_zavihek

Na tem zavihku lahko v primeru, da imam izbran tip račun brez dobavnice, vnesemo povezavo na avansni račun, plačan predračun ali pa vpišemo drug način plačila. Vse te povezave zmanjšujejo znesek za plačilo.

Zavihek Avansi, Dobropisi, Predračuni – avans:

efa_avans_vnos_racuna_zavihek

V primeru, da imamo izbran tip račun za avans, lahko v tem primeru vnesemo račun za prejet avans, predračun ali drug način predplačila.

Če vnesemo račun za prejet avans (brez postavk) ne smemo na avansni račun vnesti nobenega artikla. Izpolnimo osnove za davek in pod postavke se bo avtomatsko dodala postavka za predplačilo.

Zavihek Avansi, Dobropisi, Predračuni – dobropis:

efa_dobropis_vnos_racuna_zavihek

V primeru, da imamo izbran tip dobropis, lahko v tem primeru vnesemo povezavo na račune.

Če želimo vnesti povezavo na več računov uporabimo sledečo funkcijo: Vnos za dobropise, ki se nanaša na več računov.
Kliknemo na gumb Dodaj in poiščemo številko računa ter enak postopek naredimo za vse račune, ki jih želimo povezati.

efa_racun_dobropis_vec_racunov

V primeru, da imamo povezavo le na en račun (dobropis) pa uporabimo funkcijo Dobropis, kjer lahko račun poiščemo tudi po FURS številki (če uporabljamo davčno blagajno).

Zavihek Obroki:

efa_racun_obroki

Na tem zavihku lahko plačilo razdelimo na več obrokov, vsak s svojim datumom valute. Ti datumi se lahko upoštevajo pri izračunu zamudnih obresti.
Če želimo ročno določiti obroke, potem pritisnemo gumb Dodaj obrok, kjer ročno razdelimo obroke. V primeru, da želimo obroke avtomatsko razdeliti, uporabimo gumb Razdeli na obroke (F3), kjer vpišemo želeno število obrokov in datum prvega obroka.

Zavihek Besedila:

efa_racun_besedila

Besedilo, ki se izpiše pod seštevkom ali med glavo in postavkami na računu.

Zavihek Seštevki:

efa_racun_sestevki

Prikazuje končne vrednosti dokumenta. V primeru, da imate vklopljen parameter devizne dobavnice, vam omogoča, da vidite znesek v tuji valuti in v domači.

Zavihek Referenčni dokumenti:

efa_racun_referencni_dokumenti

Zavihek izpolnjujemo v primerih, ko ga zahteva prejemnik:

 • Tip dokumenta: podatek izberemo iz spustnega seznama npr. pogodba, naročilnica
 • Dokument: vpišemo številko npr. pogodbe, naročilnice
 • Datum dokumenta: vpišemo datum npr. pogodbe, naročilnice

 

Računi Popravljanje/pregled