Pri pregledu predvidenega denarnega toka lahko upoštevamo tudi ročne vnose predvidenih odlivov ali prilivov, ki dejansko še niso poknjiženi v GKW. Ročni vnosi ne vplivajo na druge postavke in izpise v glavni knjigi ampak samo na izpis predvidenega denarnega toka. PRIMER: V planiran denarni tok želimo prikazati priliv, ki se naj bi zgodil čez par mesecev in še nimamo dejanskega dokumenta da bi ga poknjižili prej ampak domnevamo da bo dejansko se takšen priliv zgodil (tu gre predvsem za večje prilive, ki lahko bistveno vplivajo na poslovanje podjetja). V meniju 1.C.1. vnesemo datum predvidenega priliva, denarni tok v katerega sodi, partnerja in znesek. Kljukica Upoštevam mora biti obkljukana, če želimo, da se ročni vnos upošteva pri prikazu predvidenega denarnega toka.

GKW_meni1C1

Posebnosti denarnega toka

Na gumbu Posebnosti lahko nastavimo, da se določeni partnerji vodijo na svoji šifri denarnega toka. PRIMER: v 5.G.1. smo nastavili, da gredo dokumenti iz konta 2200 na šifro denarnega toka 10 Odlivi iz rednega poslovanja.

Na gumbu Posebnosti pa samo nastavili, da se iz šifre 10 odstrani promet partnerja Vasco d.o.o. in se ga vodi na šifri denarnega toka 22 Odlivi iz financiranja.

GKW_meni1C1_posebnosti

1.B. Branje datoteke posebnih položnic 1.E. Prenos knjižb iz eVasco programov