Vnesemo vrste opisov, ki jih uporabljamo pri vnosu iztržkov in prejemkov (dvig gotovine, vplačilo iztržka, izplačilo potnih stroškov, bencin, cestnine,..). Opisu lahko dodamo tudi konto in proti konto, ki ga program nato ponudi ob vnosu dokumentov in uporabi tega opisa.

BLAW_2.6

4.3.2. Partnerji 4.4. Izpisi