Prvi zavihek: “1. Podatki (regresorja)”

vrtec_515_vnos-regresorjev_slika1

Tudi šifrant regresorjev je skupen s šifrantom regresorjev v delu programa, ki je namenjen šolam. Uporabnikom svetujemo, da šifro regresorja uporabijo uradno šifro občine iz objavljenega šifranta vseh občin v Republiki Slovenija. V nadaljevanju se vnesejo matični podatki regresorja (občine). Ti podatki se bojo izpisali, na izpisu položnice, zahtevkih za povračilo razlike v ceni vrtca, v nastavljivih in nekaterih drugih izpisih.

V nadaljevanju pa se nahajajo še naslednji parametri:

  • Uradna šifra občine – v tem polju iz uradnega šifranta vseh občin izberemo ustrezno občino. V kolikor je šifrant občin prazen tega lahko napolnite z klikom na gumb “Prenos/internet” s čimer boste iz interneta prenesli uraden šifrant občin.
  • Naslednja dva parametra “Ne subvencionira neprevz. neodj.“, “Subvencionira prvi dan neodj. bolniške” sta namenjena šolskemu delu programa in ga v vrtcu ne uporabljamo
  • Številka pogodbe s pošto za vrtec – tu se vnese številka pogodbe s Pošta d.o.o. v kolikor je občina ustanoviteljica vrtca podpisala s Pošto posebno pogodbo, ki starša oprosti plačila stroška bančne provizije v primeru, da starš položnico plača na poštnem okencu. Ta številka se skladno z zahtevo Pošte izpiše na položnici. Program pogodbo izpiše na položnici le v primeru, da je na otroku izbran za regresorja prav ta regresor kjer smo pogodbo vpisali.
  • Zadnji parameter “Regr. cena zaokroži na 2. dec.” prav tako uporabljamo zgolj v šolskem delu programa

 

Drugi zavihek: “2. Lestvica strnjene odsotnosti”

vrtec_515_vnos-regresorjev_slika2

Na drugem zavihku “2. Lestvica strnjene odsotnosti” se nahaja še nekaj parametrov, ki vplivajo na izračun znižanja oskrbnine v primeru otrokove odsotnosti. Tu je vnos potreben predvsem za tiste občine, ki v svojih pravilnikih nimajo objavljenega zgolj enega procenta za znižanje oskrbnin ampak so pravila postavili tako, da se procent spreminja glede na število dni odsotnosti. Tak način obračuna odsotnosti v programu za obračun oskrbnin imenujemo obračun strnjene odsotnosti.

Na tem zavihku najdemo gumbe za nov vnos podatkov o znižanju odsotnosti kakor tudi za popravljanje ali brisanje. Pri novem vnosu se nam pojavi okno kot ga vidimo na sliki. Za vsak procent katerega je objavila občina naredimo nov vnos in povemo v poljih “od/do dni” za kolikšno število dni odsotnosti velja določen procent plačila starša. V polje “Procent plačila staršev” pa procent kateri velja za to območje števila dni odsotnosti.

vrtec_515_vnos-regresorjev_2-zavihek_slika1

Pod tabelo se nahajata še dva parametra:

  • Postopno znižanje plačila” – če vklopite ta parameter bo programu pomenilo, da se za vsak vnos v tabelo, račun za starša zniža glede na število vnesenih dni odsotnosti. V primeru kot je tabela vnesena na sliki bi to pomenilo, da bo program za pravih pet dni odsotnosti račun znižal za 0%, za naslednje dneve od šest do deset dni za 10% in tako naprej. V nasprotnem primeru, če parameter ni vklopljen pa program obračuna celotno odsotnost po istem procentu in sicer po procentu, ki ustreza doseženemu skupnemu številu dni odsotnosti. V našem primeru vnosa kot je ta na sliki, v kolikor bi otrok manjkal 25 dni odsotnosti dobil starš vse dneve odsotnosti priznane po procentu plačila starša 40%.
  • Odštej prehrano” – ta parameter pa poleg priznanega znižanja, izračunanega na način naveden zgoraj, na računu za starša odšteje še prehrano. Pri odbitku prehrane program upošteva procent znižanja določen z odločbo o znižanem plačilu.
5.1.4 Vzgojitelji 5.1.6 Programi