Šifrant držav je nastavljen šifrant.

V šifrant držav vnašamo naslednje podatke:

  •  Šifra: Vnašamo šifro med 1 in 99999999. Paziti moramo, da uporabimo prave, mednarodne šifre držav
  • Naziv : Vnesemo naziv države.

S klikom na gumb “Nastavi šifrant” , spodaj desno, se odpre

638_1

Izberemo želeno v rubriki »Kaj naredim« in potrdimo.

6.3.7 Devizni tečaji 6.3.9 Dnevnice