Nastavljanje oblik izpisov, IOP, Opomini, kompenzacije,…

5. Virmani Prejemanje eRačunov