Nastavljanje oblik izpisov, IOP, Opomini, kompenzacije,…

5. Virmani DDV - Odbitni delež