Izpise kontih kartic lahko omejimo po različnih kriterijih (konti, datumi, partnerji,…).

 • Od-do konta
 • Od-do datuma, če izpis kartice omejimo od prvega do zadnjega dne v mesecu, se izpišejo postavke po bilančnem obdobju (podatku Obdobje) in ne po datumu dokumenta. Po datumu dokumenta se izpiše samo takrat, ko datum ni od prvega do zadnjega dne v mesecu.
 • Od-do datuma prejema, po tem datumu omejujemo samo prejete račune in konte davka za prejete račune. Datuma prejema pri drugih knjižbah ni.
 • Vsaka kartica na svojo stran se uporabi pri tiskanju na tiskalnik in sicer, da se vsaka kontna kartica izpiše na svoj list.
 • Pri saldakontih izpisujem zapiranje, na kontni kartici se doda stolpec, v katerem piše ali je postavka zaprta.
 • Pri nesaldakontnih karticah izpisujem partnerja v opis, pomeni da se pri izpisu v polju Opis dokumenta doda še naziv partnerja, opcija deluje v primeru knjiženja preko GKW.
 • Prikažem otvoritvene knjižbe
 • Ne prikažem knjižb delnih zapiranj, kadar imamo v kartici zapiranje po specifikaciji in teh knjižb nebi radi videli na izpisu, uporabimo to kljukico
 • Katere kartice – možnost izbire saldakontov, stroškovnih kontov,… v primeru izbire se izpišejo samo kartice, ki ustrezajo izboru, npr. Stroškovne kartice se bodo izpisali samo konti, ki imajo označen vnos SM
 • V polju Katere postavke opredelimo ali želimo izpisati vse knjižbe ali odprte knjižbe ali delno odprte knjižbe.
 • V poljih Od-do in Seznam lahko nastavimo izpis kontnih kartic samo za določene(-ga) partnerje oz. partnerja ali stroškovno mesto oz. stroškovna mesta.
 • Urejenost – v kakšnem vrstnem redu naj se izpišejo knjižbe na konto kartici.
 • Blokirani TRR in Filter blokiranih TRR-jev se uporabi za prikaz števila blokiranih TRR-jev pri partnerju. Opcija deluje samo če ste naročeni na VPI blokirane račune.

V spodnjem levem kontu je na voljo še kljukica Ponavljam izpis, če je to polje obkljukano, se ob izpisu kartice prikazano okno ne zapre in ostaja odprto dokler ga ne zapremo s tipko ESC.

Izpis kartic je možen na tiskalnik, pregled na zaslon, izvoz v excel in pošiljanje kartic v PDF obliki. Nastavitve izpisa si lahko shranimo s tipko Alt+F11, izpis je potem možen v meniju 3.P.

312

Izpise lahko še dodatno oblikujemo na gumbu Nastavitve, ter s kljukicami na spodnjih parametrih vklopimo dodatne opcije pri izpisih. Dve opciji, ki sta najbolj uporabni sta, za izpis konto kartic po stroškovnih mestih vklopimo Kontne kartice po SM. Izpis nesaldakontnih kartic po partnerjih vklopimo Nesaldakontne kartice urejam po partnerju.

3121

Za izpise konto kartic v tujih jezikih moramo v meniju 7.1. Parametri podjetja vklopiti parameter št. 33 Nazivi kontov v tujih jezikih in za izpis tujega konta parameter št. 27 Vnos tujega konta v kontnem planu.

3.1.1. Kontna kartica ekran 3.2. Bilanca