Številka avtomatike je navedena na izpisu knjiženih plačil, ki se pripravi v meniju 2.6.1, pogledate pa jo lahko tudi na knjižbi posameznega plačila v meniju 5.2.1. S pomočjo številke avtomatike pa lahko pobrišete vsa vnesena plačila s to isto številko. Ta operacija se uporablja naprimer takrat, ko pomotoma poknjižite isti izpisek dvakrat. Ker pri knjiženju vsako knjiženje dobi svojo številko avtomatike, lahko na osnovi le te pobrišete napačno vnesen izpisek.

vrtec_553_slika2

5.5.2 Preračun salda otrok 5.5.4 Servis datumov plačil