Pregled bruto bilance po sintetičnih in analitičnih kontih.

3.1.2. Kontna kartica tiskalnik 3.2.1. Bilanca