Pri vnosu partnerjev vnesemo osnovne podatke o partnerju (šifro, naziv, naslov, pošto, TRR, davčno številko…).

webblaw_432

4.3. Šifranti 4.3.6. Opisi knjiženja