Tip prenosa nastavimo s klikom na gumb »Privzeti prenos«, kjer prevzamemo že nastavljen Tip prenosa. Gumb najdemo med gumbi spodaj. Če imamo Tip prenosa pripravljen v drugem podjetju, ga lahko uvozimo na gumbu »Uvoz«.

6413_1

Tip prenosa lahko dopolnimo ali spremenimo na gumbu »Enter Popravi«, kjer se odpre forma

6413_2

Tu lahko postavke prenosa dodamo z gumbom »F2 Nov vnos«, brišemo z »F7 Briši« ali uredimo z gumbom »Enter Popravi« .

Posebnost pri Potni nalogi za Javni sektor

V primeru baze javnega sektorja, se ustrezen tip prenosa, z vsemi pravilnimi nastavitvami za prenos v Plače, že privzeto nastavi. Dodatne nastavitve po gornjih navodilih se naredijo samo v izrednih primerih.

6.4.1.2 Prenos podatkov v program PLAČE 6.4.2.1 Uvoz nalogov iz Excela