Parametri in nastavitve v programu glavna knjiga. Za vklop ali izklop nastavitev oz. parametrov pokličite v podjetje Vasco.

Denarni tok 5. Virmani