Program omogoča izpis poljubnega Word dokumenta z dopolnjenimi podatki o delavcih. Prikaz predloge s podatki o delavcu je možen samo, če imate nameščen program Word iz programskega paketa Microsoft Office.

S klikom na gumb Pomoč program izpiše imena polj, ki jih lahko uporabimo v nastavitvi predloge. Imena polj, ki se zamenjajo s podatki o delavcu so:

<DDelavec> – v predlogi se to polje zamenja z imenom in priimkom delavca
<DRojDatum> – program v predlogi izpiše rojstni datum
<DNaslov> – naslov
<DPosta> – pošta
<DPoklic> – poklic
<DMaticna> – matična št.
<DDavcna> – davčna št.
<DDopust> – št. dni dopusta tekočega leta
<DDopustRok> – rok veljavnosti dopusta tekočega leta

Imena polj, ki se zamenjajo s podatki o podjetju:

<PNaziv> – naziv podjetja
<PNaslov> – naslov podjetja
<PPosta> – pošta
<PKraj> – kraj
<PDirektor> – direktor

Ostala Imena polj, ki se zamenjajo s podatki:

<OTrenutnoLeto> – trenutno leto

V meniju K.6.4. lahko prevzamemo primer word predloge.

Predloga – s klikom na gumb Prebrskaj  izberemo dokument/predlogo.

ke_k2a

Od .. do delavca – izberemo delavca, za katerega želimo izpisati predlogo. Opozorilo – za pregled datoteke na ekran izberimo samo enega delavca. Če pustimo polje Od .. do delavca prazno (izpis vseh delavcev), program zažene program Word in odpre predlogo za vsakega posameznika posebej!  Za tiskanje pustimo polje prazno in bo program izpisal predlogo na tiskalnik za vse delavce.

Od .. do delovnega mesta – možno je izpisati predloge za delavce, ki so na določenem delovnem mestu, v primeru da pustimo polje prazno, bo upošteval vsa delovna mesta.

Za leto – ta podatek se uporabi v primeru izpisa predloge z uporabo formul za izračun letnega dopusta.

Delovna doba na dan – vnesemo v primeru uporabe formule za delovno dobo v predlogi.

Tiskalnik – ob izbiri pregleda na ekran, nam progam odpre predlogo v Word-u. Če izberemo tiskalnik, program izpiše predlogo na tiskalnik.

Primer uporabe polj za zamenjavo v wordovem dokumentu. Polja <> se bodo pri izpisu zamenjala s podatki o delavcu in podjetju.

ke_pogodba_vzorec

K.2.9. Poročilo o porabi dopusta K.2.B. Izpis jubilantov