Pregled terjatev in obveznosti po partnerjih za vse postavke na vseh saldakontih.

33b

3.3.9. Pregled plačil po zamudi 3.3.D. Pregled plačil