Pri čarodeju moramo paziti, da Polje 01 ne uporabljamo že za kakšne druge namene, v tem primeru je potrebno izbrati drugo prosto polje. Preverimo če so nastavljeni konti in simboli pravilno vpisani in jih po potrebi popravimo. Ko je vse vneseno v spodnje okno, potrdimo. Ob potrditvi se bodo nastavili vsi parametri za denarni tok in kreiral prednastavljen šifrant denarnega toka v meniju 5.G.1.

GKW_meni67J1

6.7. Pomožni programi 6.8. Izvozi podatkkov