Rekapitulacija nalogov omogoča izpis seštevka vseh nalogov (po delavcih, mesecih) glede na izbrani filter (datum izdaje, odhoda, prihoda, plačila, po delavcu, stroškovnem mestu, vozilu,…). Izpis je možno ločiti na domače/tuje naloge, izvedene/neizvedene, zavrnjene/nezavrnjene.

epn23

Primer izpisa:

epn24

Pregledi Obvestila o izplačilu