V šifrant lokacije vnesemo podatek o lokaciji kjer se nahaja posamezni inventar. Vnesemo zgolj šifro ter naziv lokacije.

diw-5

4.5. Dobavitelji 1.1. Knjiženje dogodkov